Notebook Ala #Moleskine Hardcover – Large

No Range Polos Bergaris Watermark
1
50 75,000 80,000
2
100 65,500 70,500
3
150 62,000 67,000
4
200 61,000 66,000
5
250 60,000 65,000
6
300 59,500 64,500
7
350 58,000 62,500
8
400 57,000 62,000
9
450 56,000 71,000
10
500 55,000 69,000

 

Notebook Ala #Moleskine Hardcover – Small

No Range Polos Bergaris Watermark
1
50
2
100
3
150
4
200
5
250
6
300
7
350
8
400
9
450
10
500

 

Notebook Ala #Moleskine Hardcover – XL

No Range Polos Bergaris Watermark
1
50
2
100
3
150
4
200
5
250
6
300
7
350
8
400
9
450
10
500